Infosüsteemide hindamine RIHAs

RIHAs hindamisele esitatud infosüsteemid

Omanik Infosüsteem Esitamine Tähtaeg
Maksu- ja Tolliamet MKRi maksemoodul 11.12.2017 11.01.2018
Rahandusministeerium Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem 12.12.2017 12.01.2018
Maanteeamet Teekasutustasu andmekogu 19.12.2017 19.01.2018
Terviseamet Terviseameti laborite infosüsteem 20.12.2017 22.01.2018
Keskkonnaministeerium Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid
aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register FOKA
27.12.2017 25.01.2018
Sotsiaalministeerium Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister 29.12.2017 29.01.2018
Sotsiaalministeerium Sotsiaalkaitse infosüsteem 29.12.2017 29.01.2018
Maaeluministeerium Kutselise kalapüügi register 02.01.2018 30.01.2018
Maksu- ja Tolliamet E-kaubanduse tegevuse kontroll 16.01.2018 13.02.2018
Ravimiamet Ravimiameti Kliendiportaal 16.01.2018 13.02.2018
Politsei- ja Piirivalveamet Broneeringuinfosüsteem 26.01.2018 23.02.2018
Harku Vallavalitsus Harku valla taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu 31.01.2018 28.02.2018
Riigikogu Kantselei Riigikogu ja Riigikogu Kantselei dokumendihaldus- ja eelnõude menetlusinfosüsteem 31.01.2018 28.02.2018
Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna välireklaami- ja teabekandjate ning reklaamimaksu järelevalveliste menetluste andmekogu 01.02.2018 01.03.2018
Harku Vallavalitsus Dokumendihaldussüsteem DocLogix 05.02.2018 05.03.2018
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Ühine sisenemisportaal keskkonnainfo infosüsteemidele 12.02.2018 12.03.2018
Kultuuriministeerium Taotluste Menetlemise Infosüsteem 14.02.2018 14.03.2018