X-tee alamsüsteemi abi

Kuidas muuta X-tee alamsüsteemi andmeid RIHAs?

Eeltegevused

 • Mine RIHA avalehele
 • Logi sisse ID-kaardiga. Selleks vali paremalt ülalt “Logi sisse”
 • Kontrolli paremalt ülalt, mis rollis oled. Valitud peaks olema asutus, mille alla soovid alamsüsteemi registreerida. Vajadusel vaheta enda rolli, vajutades üleval paremas nurgas enda nime peale.
  • kui sinuga pole seotud ühtegi asutust, vaata juhendit siit

Uue alamsüsteemi kirjeldamine

X-tee toodangukeskkonna alamsüsteem tuleb RIHAs registreerida enne registreerimistaotluse esitamist turvaserveris.

 • Vajuta avalehel X-teega liitumise kastis Alustan
 • Lisa uue alamsüsteemi andmed
  • Nimi – Mis alamsüsteemiga on tegu? (Nimetus võiks sisaldada sõna „X-tee alamsüsteem“)
  • Lühinimi – kujul _asutuse registrikood – nimetus_ . Lühinimi võib sisaldada ainult ladina tähti (mitte täpitähti), numbreid, punkti ja miinusmärki. Nt. 12345678-riha.
  • Infosüsteemi eesmärk – Miks alamsüsteem luuakse? Milliste infosüsteemidega on alamsüsteem seotud? Kes majutab turvaserverit?
  • Salvesta
 • Pärast salvestamist avaneb loodud alamsüsteemi detailvaade ja on võimalik muuta alamsüsteemi andmeid: näiteks valida uus lühinimi, muuta eesmärki või alamsüsteemi nime.
 • Kui mingil põhjusel sai valitud vale lühinimi, siis ei ole vaja alamsüsteemi registreerimist uuesti alustada, vaid tuleb muuta juba alustatud süsteemi andmeid.

X-tee alamsüsteemi kirjelduse täiendamine

 • Infosüsteemi märksõnade lahtrisse kirjuta: X-tee alamsüsteem
 • Vali dokumentide paneeli ülaosast MUUDA ning vajadusel lisa tehnilise dokumentatsiooni viited
  • Eraõiguslik X-tee liige, kelle infosüsteem ei ole avaliku teabe seaduse tähenduses andmekogu ja kelle infosüsteemi ei kasutata avaliku teenuse osutamiseks, peab lisama dokumentide alla ettevõtte esindusõigusliku isiku digitaalselt allkirjastatud nõuetele vastavuse kinnitus. Volitatud esindusõiguse puhul lisa digidoc konteinerisse enne dokumendi allkirjastamist juurde ka volikiri või lisa volikiri eraldi failina.
  • Kirjuta dokumendi nimi ja veebiviide või lisa dokument manusena > LISA > SALVESTA
 • Vali kontaktide paneeli ülaosast MUUDA ning lisa kontaktisikud: alamsüsteemi toimimise eest vastutav füüsiline isik ja alamsüsteemi teenindava turvaserveri administraatori kontaktandmed
  • Kirjuta nimi ja email (mõlemad kohustuslikud) > LISA > SALVESTA
  • Kontaktisikuid näevad vaid sisselogitud kasutajad
  • Kontaktisikutele saadetakse iga kuu alamsüsteemi kasutusraport, mis näitab kes ja kui palju alamsüsteemi on kasutanud ning kas ja kui palju alamsüsteemist päringuid teistesse alamsüsteemidesse välja läheb (rohkem infot leiab raportite lugemisjuhendist).
 • Alamsüsteem on registreeritud RIHAs, kui sellel on märge “Süsteem on kasutusel” ja infosüsteemi märksõna on “X-tee alamsüsteem” ja/või “Andmeteenuste vahendamine”

X-tee alamsüsteeme ei kooskõlastata, st on ebavajalik küsida RIHAs hinnangut asutamiseks või kasutusele võtmiseks.

X-tee alamsüsteemi andmete RIHAs kirjeldatust kontrollib X-tee keskus turvaserveri liidese kaudu esitatud alamsüsteemi registreerimise taotluse menetlemisel. X-tee keskus ei registreeri sellist alamsüsteemi, mida pole RIHAs või mille kirjeldus pole RIHAs täielik.

Kui X-tee keskus tuvastab alamsüsteemi kirjelduses RIHAs puuduse, siis algatab ta RIHAs arutelu (alamsüsteemile märgitud kontaktisikut teavitatakse e-kirjaga), milles kirjeldab leitud puudused ja selgitab kuidas neid kõrvaldada. X-tee keskus rahuldab turvaserveri liidese kaudu esitatud alamsüsteemi registreerimise taotluse pärast seda, kui alamsüsteemi omanik on kõrvaldanud arutelus kirjeldatud puudused.

X-tee alamsüsteemide haldamine

 • Kõik sinu asutuse poolt registreeritud alamsüsteemid ja infosüsteemid leiad Minu infosüsteemide hulgast