KOVide ühinemine RIHAs

Mida pean pärast KOVide ühendamist RIHAs tegema?

  • Anna teada RIHA kasutajatoele (help@ria.ee), millised asutused (koos registrikoodiga) liitusid ning millise registrikoodi all edaspidi RIHAs infosüsteeme hallatakse. Lisaks anna teada, kellel peab olema uue registrikoodi all õigus RIHAs infosüsteeme muuta ning uusi tekitada. Selleks kasuta RIHA kirjeldaja määramise taotlust
  • RIHA kasutajatugi lisab kõik liitunud omavalitsuste infosüsteemid uue registrikoodi alla.

Kontrolli üle asutuse infosüsteemid RIHAs

  • Logi RIHAsse sisse
  • Vaata üle, kas sinu infosüsteemide nimekirjas on süsteeme, mida ühinenud omavalitsus enam kasutama ei hakka.
  • Muuda vajadusel infosüsteemi staatust: kas on kasutusel või lõpetatud
  • Lõpetatud infosüsteemidele lisa eesmärgi lahtrisse juurde, kas infosüsteemis kogutud andmed viidi üle teise süsteemi, hävitati või arhiveeriti
  • Uuenda infosüsteemide all olevaid kontakte: võimalik, et omavalitsuste ühendamisel muutusid ka inimeste rollid