RIHA varamu

RIHA varamu ülesandeks on hinnata ja avaldada dokumendiliigi ning metaandmete andmekirjeldusi, mida edastatakse asutustevahelise dokumendivahetuslahenduse (DHX) kaudu.

Kuidas XML vara koostada?

Dokumendiliigi andmekirjelduse koostamiseks ja dokumentide DHX kaudu edastamise ettevalmistamiseks on koostatud juhis.

Kuidas XML vara kooskõlastada?

Nõudeid kontrollivad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond ja Rahvusarhiiv. Kooskõlastamise algatamiseks tuleb lisada XML vara metaandmed ja saata vajalikud failid RIA kasutajatoele.