RIHA varamu

RIHA varamu ülesandeks on hinnata ja avaldada dokumendiliigi ning metaandmete andmekirjeldusi, mida edastatakse asutustevahelise dokumendivahetuslahenduse (DVK/DHX) kaudu.

Kuidas XML vara koostada?

Dokumendiliigi andmekirjelduse koostamiseks ja dokumentide DVK kaudu edastamise ettevalmistamiseks on koostatud juhis (NB! Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vaatab juhise läbi hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a ja vajaduse korral uuendab või tunnistab kehtetuks). Sealolevatele nõuetele peab ka RIHA XML vara XML skeem ja dokumentatsioon vastama.

Kuidas XML vara kooskõlastada?

Nõudeid kontrollivad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakond, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ja Rahvusarhiiv. Kooskõlastamise algatamiseks tuleb lisada XML vara metaandmed ja saata vajalikud failid RIA kasutajatoele.